TẠP CHÍ VĂN HỌC MỚI
TẠP CHÍ VĂN HỌC MỚI
(Xem: 1190)
Mỹ học, từ lâu đã luôn luôn là trọng tâm của các nền tảng triết học, các trường phái nghệ thuật và lý luận văn học. Ý niệm về mỹ học thay đổi từ thời đại lịch sử đến môi trường xã hội; từ nhận thức hiện thực đến các biểu tượng nghệ thuật; từ trực giác cá nhân đến khái quát của ý thức…
(Xem: 1382)
Bài viết này hướng đến tương lai và viễn tượng, trong lãnh vực văn học và thiển nghĩ từ nền tảng, một số đặc tính của của văn-chương vẫn chưa thực sự được các nhà văn thơ Việt-Nam khai thác, gần gũi.
TẠP CHÍ VĂN HỌC MỚI
TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHÁT HÀNH MỘT NĂM 6 SỐ (2 THÁNG 1 SỐ) HẾT HẠN NHẬN BÀI VÀO CUỐI THÁNG THỨ 1
amazon issuu