TẠP CHÍ VĂN HỌC MỚI
TẠP CHÍ VĂN HỌC MỚI
(Xem: 1864)
Thơ Hà Nguyên Du là thơ về sự rung cảm có thể được chia sẻ bởi người khác, của sự đồng cảm, tức là của tình yêu và thương xót. Trong thời buổi ngày nay, người viết một loại thơ như thế sẽ được nhìn nhận theo hai cách
TẠP CHÍ VĂN HỌC MỚI
TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHÁT HÀNH MỘT NĂM 6 SỐ (2 THÁNG 1 SỐ) HẾT HẠN NHẬN BÀI VÀO CUỐI THÁNG THỨ 1
amazon issuu