TẠP CHÍ VĂN HỌC MỚI
TẠP CHÍ VĂN HỌC MỚI
(Xem: 1692)
Hồi trào Tây, người Sài Gòn muốn qua bên Thủ Thiêm họ phải qua sông bằng đò. Sông không rộng lắm, đứng trên kè đá xanh bên bờ này có thể nhìn thấy bờ kia. Năm 1911, Thủ Thiêm là một bến đò nhỏ, chỉ có đò chèo, tới những năm 1930 mới có đò máy và phà, người Pháp gọi là Bac (bến phà).
(Xem: 1633)
Mẹ tôi ở góa năm 27 tuổi. Thời đó, chiến tranh lan rộng khắp nơi. Ở đâu có súng nổ thì ở đó luật pháp mơ hồ. Mẹ tôi bỏ quê lên thành, thuê nhà, may vá độ nhật. Tôi lớn lên trong vuông nhà nhỏ, quanh quẩn tập đi, tập chạy trong cái sân nhỏ xíu, nền đất phẳng lì.
TẠP CHÍ VĂN HỌC MỚI
TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHÁT HÀNH MỘT NĂM 6 SỐ (2 THÁNG 1 SỐ) HẾT HẠN NHẬN BÀI VÀO CUỐI THÁNG THỨ 1
amazon issuu